Jauns lietotājs

Reģistrēt lietotājvārdu un paroli

Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar (*)

Lietotājvārds: * Parole: * Atkārtojiet paroli: *

Lūdzu izvēlieties drošu paroli – vismaz 8 rakstzīmes, kas iekļauj gan lielos, gan mazos burtus un divus ciparus.Ievadiet attēlā redzamo kodu: *

Privātuma politika

Šie datu apstrādes noteikumi paredz, ka jebkuri dati (piemēram, informācija pieteikumā, CV, atsauksmēs u.c.), ko pretendents rakstiskā, elektroniskā vai verbālā veidā iesniedz SIA Rimi Latvia, reģistrācijas numurs: 40003053029, un/vai SIA Rimi Baltic, reģistrācijas numurs: 40003592957 (turpmāk tekstā kopā saukti - RIMI) tiks saglabāti un tos apstrādās RIMI autorizētas personas ar mērķi izvērtēt pretendenta kandidatūru RIMI personāla atlases procesu gaitā.
Tajā pašā laikā RIMI var izvērtēt pretendenta datus arī citu RIMI personāla atlases procesu ietvaros, kuri atbilst pretendenta profilam. Iepriekš minētais ir spēkā arī gadījumā, ja pretendents nav pieteicies uz kādu konkrētu vakanci, bet ir rakstiskā, elektroniskā vai verbālā veidā iesniedzis savus datus RIMI nākotnes personāla atlasēm, kas atbilstu pretendenta profilam.
RIMI garantē, ka pretendenta dati tiks izmantoti tikai RIMI personāla atlases procesos un tie netiks izmantoti citiem nolūkiem vai tos neizmantos citas organizācijas, kas nav RIMI autorizēti sadarbības partneri.
Pretendenta dati tiks uzglabāti 2 gadus no datu iesniegšanas dienas. Datu uzglabāšanas laiks var tikt pagarināts ar pretendenta piekrišanu.
RIMI garantē, ka pretendentam ir visas normatīvajos aktos noteiktās tiesības attiecībā uz pretendenta iesniegtajiem datiem, tostarp tiesības jebkurā laikā pieprasīt dzēst datus, veikt labojumus un precizējumus.
Datu pārzinis ir (1) ja personāla atlases process attiecas uz SIA Rimi Baltic vakancēm - SIA Rimi Baltic, reģistrācijas numurs: 40003592957, adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, LV-1021, Latvija, (2) ja personāla atlases process attiecas uz SIA Rimi Latvia vakancēm -SIA Rimi Latvia, reģistrācijas numurs: 40003053029, adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, LV-1021, Latvija.
Ja pretendentam ir jebkādi jautājumi par viņa datu drošību vai privātumu, pretendents var sazināties ar RIMI pa e-pastu: personals@rimibaltic.com.
RIMI ir tiesīgs nodot pretendenta iesniegtos datus RIMI sadarbības partneriem ES un EEZ ietvaros, lai RIMI varētu pildīt savas saistības pret pretendentu.
Pretendentam ir jāpiekrīt šiem datu apstrādes noteikumiem, lai iesniegtu savu pieteikumu RIMI.

  Es piekrītu datu apstrādes noteikumiem *