Jauns lietotājs

Reģistrēt lietotājvārdu un paroli

Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar (*)

Lietotājvārds: * Parole: * Atkārtojiet paroli: *

Lūdzu izvēlieties drošu paroli – vismaz 8 rakstzīmes, kas iekļauj gan lielos, gan mazos burtus un divus ciparus.Ievadiet attēlā redzamo kodu: *

Rimi Informācija par personas datu apstrādi atlases procesu ietvaros

Mēs apstrādājam Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā personas datus, lai izvērtētu pieteikumu kandidātu vai praktikantu atlases procesu ietvaros un lai nodrošinātu Jūsu Tavs Rimi karjeras profila izveidi un uzturēšanu.

Jūs varat iesniegt pieteikumu, izveidot Tavs Rimi karjeras profilu un īstenot šajā informatīvajā tekstā minētās tiesības, ja Jūs esat vismaz 18 gadus vecs. Personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, pārstāv likumiskie aizbildņi.

Ar plašāku informāciju par Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā personas datu apstrādi varat iepazīties šeit: Informācija par personas datu apstrādi atlases procesu ietvaros

Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija:
SIA Rimi Latvia, reģ. Nr. 40003053029,
Juridiskā adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, Latvija, LV-1021
Tālruņa numurs: +371 67045409
E-pasts: info.lv@rimibaltic.com,

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
E-pasts: RimiDPO@rimibaltic.com
Jūs varat sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu, arī nosūtot vēstuli mums uz augstāk minēto adresi, adresējot to Datu aizsardzības speciālistam.

  Es piekrītu datu apstrādes noteikumiem *